Dům Krásná


Dům Krásná

Barbora Kopečná

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

4 456

O projektu

CZ Navržený objekt rodinného domu o zastavěné ploše 71,13m2 využívá svažitosti pozemku, aby svojí hmotou nerušil charakter krajiny a současně naplnil požadavky na potřebný vnitřní prostor stavby. Podzemní podlaží využívá rozdílných výškových úrovní terénu tak, aby bylo možné tyto prostory osvětlit a umožnit z nich výstup na zahradu. Vzhledem k orientaci pozemku, který se svažuje směrem k severovýchodu a okolnímu lesnatému porostu byl objekt rodinného domu umístěn do spodní části parcely přibližně na místo původního zbouraného domu. Tato pozice zajišťuje optimální osvětlení a oslunění a současně je to nejoptimálnější pozice s ohledem na ochranné pásmo lesa. Navržená stavba rodinného domu je koncipována na obdélníkovém půdorysu. Vlastní vnitřní prostor domu je velkoryse převýšen tak, že propojuje přízemní podlaží přes druhé podlaží až po podkroví, vznikají tak dvě galerie.

V přízemí je umístěn hlavní vstup do objektu i hlavní obytný prostor, který pokračuje terasou. Ložnicové patro s pracovnou a koupelnou se nachází na první galerii, podkroví sloužící především jako herna na druhé galerii. Suterénní podlaží je odděleno. V suterénu je umístěna sauna a prostor pro hosty a je odsud možný výstup na zahradu v místě schodiště nebo francouzským oknem přímo z prostoru koupelny a sauny. Vstupní část, schodiště do suterénu, suterén mají po celé ploše podlahu z litého teraca, všechny hlavní obytné části domu mají podlahy dřevěné – dubové.

Druhý objekt zahradního skladu a garáže plní funkci doplňkové stavby k rodinnému domu. Tato stavba má ryze hospodářský charakter. EN The family home covers an area of 71,13 sq. m. , using the sloping plot in a sensitive way that prevents the mass of the building from disturbing the character of the landscape, yet still providing ample space indoors.

The ground floor uses the sloping terrain to bring in light and provide entry into the garden. Taking into account the north-east orientation of the land plot as well as the surrounding forest, we placed the house towards the bottom of the hill, near to the location of the original house. Here, the lighting is best and it fulfils the requirements for sufficient distance from the forest. We designed a family home with rectangular floor plan. The interior of the house is open across the whole height of the building in order to connect the ground floor through the second floor and to the attic, resulting in two galleries within.

The main entrance is on the ground floor that features the main living space stretched out onto the terrace. The bedroom floor with study and bathroom is located on the first gallery, while the attic serves as a playroom on the second gallery. The basement is separate from the rest of the living space, featuring sauna and guest space; it is possible to walk out into the garden through the stairway or directly through the French door from the bathroom/sauna. The entry, the stairway into the basement and the basement floors are made of terrazzo, while the rest of the building features solid oak floors. The second, additional object serves as a garden storage shed/garage.This building is purely utilitarian.

Autoři projektu

Barbora Kopečná

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.