WC Uhříněves


WC Uhříněves

Ing. arch. Kryštof Štulc

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

5 659

O projektu

Navrhli jsme objekt, který je natolik svébytný, aby si uměl najít své vlastní místo a prostor, ale zároveň z něj nebude samoúčelná designérská exhibice, která by nesloužila jinému účelu než strhnout na sebe pozornost. Objekt, který se nesnaží podobat okolním objektům (jak by také mohl, vzhledem ke své velikosti), ale zároveň je nemá potřebu se s okolím konfrontovat, naopak, snaží se okolí doplnit. Obklad ze svislých dřevěných latí zvýrazňuje kulatý, plynulý tvar objektu a dává fasádě pocit z příjemného přírodního materiálu, detail a přirozené lidské měřítko. Vstup na WC obvykle bývá nečitelný (člověk často neví kam má vlastně jít), ale zároveň je velice exponovaný (z dálky všichni vidí, jak člověk tápe kam jít). Tomu jsme se chtěli vyhnout. Dřevěný obklad se v místě vstupu plynule odpojuje od objemu domu a vytváří tak poloprůhlednou zástěnu.

Ta jasně a pocitově definuje, kde vstup do WC je, a zároveň poskytuje přiměřené soukromí. We designed an object that is unique enough to find its own place and space, but at the same time it will not be a self-purposeful design exhibition that would serve no other purpose than to draw attention to itself. An object that does not try to resemble the surrounding objects (not possible, given its size), but at the same time object, that does not confront the surroundings. Quite on contrary, the building tries to complement its surroundings. Vertical wooden slats accentuate the round, smooth shape of the object and give the facade a feeling of pleasant natural material, detail and a human scale.

Entrance to the toilet is usually unreadable (one often does not know where to go), but at the same time one is very exposed (from a distance everyone can see where one goes). We wanted to avoid that. Wooden cladding at the point of entry smoothly disconnects from the volume of the house and creates a semi-transparent screen. It clearly and sensitively defines where the toilet entrance is, while providing adequate privacy. .

Autoři projektu

Ing. arch. Kryštof Štulc

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.