Přístavba a rekonstrukce Katolického…


Přístavba a rekonstrukce Katolického gymnázia Třebíč

Ing. arch. Petr Todorov

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 850

O projektu

CZ: Architektura: Přístavba gymnázia je intervencí do stávajícího areálu školy, který se nalézá v budovách bývalého kapucínského kláštera v Třebíči - Jejkově. Nová budova nahradila jednopodlažní provizorní křídlo bývalých dílen z období totality. Na jižní straně přístavba sleduje směr budov kvadratury, na severní straně vytváří vnitřní nádvoří pro relaxaci a oddych studentů s návazností na venkovní učebnu. Dvoutraktové dispoziční schéma otvírá v 1. NP prosklené respirium do nádvoří, ve 2. NP je chodba orientována do otevřené terasy.

Učebny, laboratoře a kabinety jsou řazeny dle konkrétních požadavků školy. Architektura je artikulována jako jednoduchý navazující archetypální tvar se soudobým výrazem a detaily. Časový posun vůči historické části školy je podtržen prosklenou mezerou s vloženou transparentní konstrukcí výtahu. ENG: Architecture: The Extension of the gymnasium is an intervention into the existing school complex, which is located in the former Capuchin monastery in Třebíč- Jejkov. The new building replaced single-storey temporary wing of former work-rooms from totalitarian era.

On the south side, the extension follows direction of neighbouring monastery buildings; on the north side, it creates an inner courtyard for the relaxation of students with connection to the exterior classroom. Two-part layout scheme opens on ground floor through a glazed recess hall into the courtyard, on the first floor, the corridor is oriented to the opened terrace. Classrooms, labs and teacher’s offices are arranged according to specific requirements of the school. The architecture is articulated as a simple follow-up archetypal shape with contemporary expression and details. The time difference with regard to the historical part of the school is emphasized by the glazed gap with integrated transparent construction of the elevator.

Autoři projektu

Ing. arch. Petr Todorov

Atelier Tišnovka byl založen v roce 1992 pěticí architektů, pracujících společně ve stejném složení do současnosti. Koncepční práce atelieru je založena na základě názorové spřízněnosti a podobných profesionálních přístupech jednotlivých architektů. Významným názorovým svorníkem společné práce je respekt k základním hodnotám evropské hmotné kultury, a také snaha o postižení hlubší podstaty problému a zadání. Důležitým rysem je také usilování o propojení konceptu architektury s výtvarným dílem. Při práci je kladen důraz na důslednou realizaci od počáteční koncepční myšlenky až po autorský dohled při realizaci díla na stavbě.

V kanceláři dále pracuje dalších 4–10 zaměstnanců, většinou v dlouhodobých časových intervalech.

Kancelář se věnuje navrhování a projektování bytových a občanských staveb, průmyslových objektů, interiérů i urbanismu. Významnou specializací je projektování rekonstrukcí historických objektů. Kancelář zajišťuje všechny stupně projektové dokumentace včetně autorského dozoru, dále také celkové projednání díla s přesahem do inženýrské činnosti.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.