RD Zadní Třebaň


RD Zadní Třebaň

Pavel Nový

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 315

O projektu

Dům se nachází ve středočeské obci Zadní Třebaň v bývalém sadu, odděleného od okolí starou zdí. Velkou výhodou pozemku byla vzostlá zeleň, mezi kterou je dům přirozeně umístěn. Dynamiku dodává domu zejména vedením hřebenu střechou diagonálně mezi štíty. To, spolu s volnou kompozicí oken, která se nedrží žádného pevného rastru ani velikosti, způsobuje, že dům vypadá z každého úhli jinak. S tmavým exterierem konstrastuje světlý interier, který navzdory svým skromným rozměrům poskytuje velkorysé prostory, a to díky promyšlené práci se svažitým terénem v přízemí a vysokými stropy v patře. V přízemí se nachází pracovna, koupelna a kuchyň spojená s hlavním obytným prostorem, otevřeným do zahrady velkým oknem. V patře je umístěna knihovna, ložnice rodičů a dva oddělené pokoje dětí. The house is located in the Central Bohemian village of Zadní Třebaň in a former orchard, separated from the surroundings by an old wall. The big advantage of the plot was the greenery, into which the house is naturally placed. It gives the house the necessary dynamics mainly by guiding the ridge of the roof diagonally between the gables. This, together with the unrestricted composition of the windows, which does not adhere to any fixed grid or size, makes the house look different from every angle. The dark exterior is contrasted by a clear interior, which, despite its modest dimensions, provides generous spaces, thanks to elaborate work with sloping terrain on the ground floor and high ceilings on the first floor. On the ground floor there is a study, bathroom and a kitchen connected to the main living area, open to the garden by a large window. Upstairs is a library, master bedroom and two separate rooms for children.

Autoři projektu

Pavel Nový

0,5 Studio tvoří architekti Pavel Nový a Vít Svoboda. Společně studovali architekturu na pražské VŠUP pod vedením Jindřicha Smetany. Od roku 2011 pod názvem 0,5 studio společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Pro jejich tvorbu je specifická odlehčenost, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Krédem 0,5 Studia je „zdraví a krása“.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.