Big Smokers

O projektu

Velkorysá plocha restaurace se dělí na čtyři části, které udávají i jasnou dramaturgii: Jsou jimi denní, vstupní, část s okny do ulice, kde si můžeme prohlédnout nabídku lákavého menu, objednat si a u výdeje si převzít svoji porci na tácu. Samostatnou částí je otevřená kuchyně s barem, zázemím a skladem dřeva. Samotné srdce celé restaurace předstauje smoker, neboli velká černá kovová skříň určená k udění masa a zeleniny, umístěný v otevřené kuchyni. Za ní se v dalším plánu otevírá další prostor k sezení pod světelnou girlandou. V nejvzdálenější části restaurace se nachází intimní červený salonek, poskytující soukromí pro usazení skupin. Celý proces výroby mohou návštěvníci restaurace sledovat díky otevřené kuchyni.

Provoz se blíží jídelně, s tácem je tedy možno celou kuchyni obejít a prohlédnout si, co se děje za pultem. The generous area of ​​the restaurant is divided into four parts, which also indicate a clear dramaturgy: They are the entrance part with windows to the street, where you can see the menu, order and take away your meal on a tray. A separate part is an open kitchen with bar, facilities and wood storage. The very heart of the whole restaurant is a smoker, or a large black metal cabinet designed for smoking meat and vegetables, located in an open kitchen. Behind it in the next area another space opens up to where you can sit under a light garland.

In the farthest part of the restaurant there is an intimate red lounge, providing privacy for groups. Visitors to the restaurant can watch the entire production process thanks to the open kitchen. The operation approaches the dining room, so that you can walk with your tray around the entire kitchen and see what is happening behind the counter.

Autoři projektu

Pavel Nový

0,5 Studio tvoří architekti Pavel Nový a Vít Svoboda. Společně studovali architekturu na pražské VŠUP pod vedením Jindřicha Smetany. Od roku 2011 pod názvem 0,5 studio společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Pro jejich tvorbu je specifická odlehčenost, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Krédem 0,5 Studia je „zdraví a krása“.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / Alešova 755, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.