Coffee Source

O projektu

Cílem tohoto návrhu bylo vytvořit komfortní kavárnu se zázemím pro prodej kávy a kavárenského příslušenství. I když se historicky jednalo o více menších obchodů, rozhodli se architekti vytvořit ucelený velkorysý prostor. Jeho dominantním prvkem je dlouhý bar s dřevěný jasanovým obložením procházející celou kavárnou. Jeho část lze dobře využít pro akce, jakými jsou cupping, worskhopy či školení. Interiér s exteriérem propojují velké výlohy umožňující pozorovat dění na ulici či dohlédnout až na protější Šalounův ateliér. Příjemnou atmosféru navozuje i živá vertikální zahrada. Díky výjimečnému technologickému řešení, které je v Čechách možné vidět pouze zde, nepřekáží mohutný stroj kávovaru v komunikaci mezi baristou a hostem. Integrovaný kávovar Modbar má na pult vyvedeny totiž pouze elegantní hlavy na espresso a parní trysku, tělo kávovaru je pak skryto pod deskou baru. The aim of this design was to create a comfortable cafe with facilities for the sale of coffee and coffee accessories. Although historically there were more smaller shops, the architects decided to create a comprehensive, generous space. Its dominant feature is a long bar with wooden ash paneling running through the entire cafe. Part of it can be well used for events such as cupping, workshops or training. The interior and the exterior are connected by large shop windows allowing you to observe what is happening on the street or to see up to Šaloun's studio opposite. A pleasant atmosphere is evoked by a lively vertical garden. Thanks to an exceptional technological solution, which can only be seen here in the Czech Republic, the huge coffee machine does not interfere with the communication between the barista and the guest. The integrated Modbar coffee machine has only elegant espresso heads and a steam nozzle on the counter, the body of the coffee machine is then hidden under the bar top.

Autoři projektu

Pavel Nový

0,5 Studio tvoří architekti Pavel Nový a Vít Svoboda. Společně studovali architekturu na pražské VŠUP pod vedením Jindřicha Smetany. Od roku 2011 pod názvem 0,5 studio společně navrhují projekty různých měřítek a typů. Pro jejich tvorbu je specifická odlehčenost, nadsázka a mezioborová spolupráce s umělci. Krédem 0,5 Studia je „zdraví a krása“.

Na projektu spolupracovali

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.