Technologické centrum SAF Kamenice


Technologické centrum SAF Kamenice

ABTSMOLEN

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

6 814

O projektu

Areál Strojmetalu (SAF) se rozkládá podél Kamenického potoka pod hrází Hamerského rybníka v obci Kamenice. Vznikl postupnou přestavbou původního mlýna na měděný hamr v době, kdy se celé území stalo majetkem rodiny Ringhofferů a dále ve 20. století při dalším rozšiřování výroby. Vize dalšího rozvoje areálu v minulých letech narážela na prostorové limity sevřeného údolí. Pro umístění technologického centra se tak majitelé logicky zaměřili na znovu nabytý objekt zámku, novogotické vily, kterou si zde v 19. století Ringhofferovi postavili.

Hrana „zámeckého návrší“ je defakto v srdci celého areálu a dává možnost většinu výrobních i dalších staveb z této vyvýšeniny přehlédnout. Navrhli jsme tedy řešení, kdy je větší část centra skryta pod zemí za kamennou hradbou a na terase před zámkem je už situována pouze lapidární hmota skleníku. Dochází tak na jedné úrovni k interakci současného špičkového technologického centra s historickým kamenným objektem, ve kterém by v budoucnu mělo vzniknout firemní učiliště. Tuto komunikaci nového se starým ve vzájemné harmonii je díky své poloze ale možné vnímat i „ze spoda“, z prostoru výroby. I když se jedná zatím jen o částečné naplnění této vize – učiliště zůstává nerealizováno, považujeme tuto stavbu za dobrý vzor propojení požadavků dynamicky se rozvíjejícího průmyslového provozu s potřebami památkové péče.

Je zjevné, že vhodné řešení může uspokojit potřeby továrny a zároveň kultivovat širší prostředí. -- The Strojmetal (SAF) complex is located along the Kamenický brook below the dam of the Hamerský pond in the village of Kamenice. The premises were formed gradually through transformation of the original local mill into a copper mill in times where the whole area was in the property of the Ringhoffer family. Further changes occurred in the 20th century with the expansion of the plant’s production. The visions of new development of the complex have nevertheless been hindered due to the spatial limitations of the narrow valley in recent years.

It was therefore entirely logical that the owners concentrated on the re-acquired mansion - a neo-Gothic villa that the Ringhoffers built here in the 19th century - to locate the technology center in. The edge of the “mansion hill” is in fact located in the heart of the whole complex and gives the opportunity to observe most of the production and other buildings from above. This is the reason why we proposed a solution where the significant part of the technology center is hidden underground behind a stone wall. It is just the terse mass of the greenhouse that is situated on the terrace in front of the mansion. Thus, the current state-of-the-art technology center interacts with the historic stone building (where the company’s vocational school should be established in the future) on the same ground level.

This communication between the new and the old in mutual harmony can be nevertheless perceived “from below” - from the production premises - too. Although this vision has only been fulfilled in part to date – the vocational school remains unrealized - we perceive the complex as a good example of connecting the requirements of a dynamically developing industrial operation with the needs of the historic buildings conservation. It is obvious that a suitable solution can satisfy the needs of the factory and, at the same time, cultivate a wider environment.

Autoři projektu

ABTSMOLEN

Ateliér ABTSMOLEN začal samostatně fungovat na podzim roku 2016. Jeho duší jsou Štěpán Abt a Ďuro Smoleň. Nejdůležitějšími hodnotami ateliéru jsou proklientský přístup, osobní nasazení i odpovědnost za odvedení kvalitní práce.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.