CHRÁST

O projektu

CHRÁST   AUTOR:  MgA. Jan Brotánek SPOLUAUTOR:  Ing. arch. Jakub Mareš, Ing. arch. Jan Turina CHRONOLOGIE:  STS 2011, DUR 2011, DSP 2012 OKRES A NADMOŘSKÁ VÝŠKA:  Příbram, 504 m n.

m. OBJEKTY/ ZASTAVĚNÁ PLOCHA: SO1 - nový obecní úřad s knihovnou a s hasičskou zbrojnicí vč. technického zázemí – 587,1 m2 SO2 – hasičská a anténní věž – 17,4 m2 SO3 - přístavba ke stávajícímu objektu OÚ – 114,3 m2 SO4 - skladovací hala - 625 m2 IO1-2 – plochy dopravy, terénních a sadových úprav - 2791 m2 KONSTRUKČNÍ SYSTÉM: SO1 – kombinace železobetonové a zděné (VPC) konstrukce s dřevěným skeletem a CLT panely SO2 a SO3 – dřevěná konstrukce se spoji na principu styčných plechů SO4 – těžký dřevěný skelet s dřevěnými příhradovými vazníky FAKTOR A/V (SO1): 0,52 ENERGETICKÝ STANDARD (SO1):   pasivní /nízkoenergetický - I. kategorie* CELKOVÁ TEPELNÁ ZTRÁTA OBJEKTU (SO1):  20,3 kW MĚRNÁ POTŘEBA TEPLA PRO VYTÁPĚNÍ (SO1):  51,8 kWh/(m2 a) dle vyhlášky č. 148/2007 Sb.(rok výpočtu 2012) PENB - MĚRNÁ VYPOČTENÁ SPOTŘEBA ENERGIE/HODNOCENÍ (SO1):  77,0 kWh/(m2 a) / B.

Autoři projektu

MgA. Jan Brotánek

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.