FIREMNÍ SÍDLO GRANDE FURIOSO


FIREMNÍ SÍDLO GRANDE FURIOSO

PROJEKTSTUDIO

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

1 282

O projektu

FIREMNÍ SÍDLO GRANDE FURIOSO Základními determinanty návrhu jsou údaje o povodňové aktivitě v území, dále možnosti přístupů a vjezdu na pozemek a v neposlední řadě vedení inženýrských sítí. Na pozemku budou umístěny 3 hlavní stavební objekty. Administrativní budova, servisní hala a překladiště. Hlavní důraz v návrhu byl kladen na administrativní objekt, který bude částečně umístěn na „nožičky“. Objekt se sestává z různých prostor, které jsou řešeny jako samostatné jednotky se svými požadavky, které jsou navzájem propojeny komunikacemi a potřebným zázemím. Vzniká tak objekt „clusteru“, jehož výraz by měl působit dynamicky a nadčasově.

Pro podpoření návrhu byla volena ocelová konstrukce celé stavby, která v budoucnu umožní případný rozvoj objektu. Detaily objektu jsou navrženy v kombinaci přírodních materiálů, jako je kámen, sklo a ocel. Objekt byl vynesen ocelovými sloupy tvaru V. Servisní hala je navržena jako jednoduchá ocelová konstrukce. Překladiště je otevřený, nevytápěný prostor, sloužící k zakrytí překládaného materiálu vůči povětrnostním vlivům.Team: David Kotek, Patricia Moreno Ramos, Petr Kundrát  .

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.