Rodinný dům PH západ II


Rodinný dům PH západ II

Mgr.A. Daniel Bradáč

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

2 446

O projektu

Hlavní vstup a vjezd na pozemek je umístěn z místně obslužné komunikace. Nástup mezi úrovní 1NP a chodníkem je bez nutnosti výškového vyrovnání, je zde navrženo mírné vyvýšení vzhledem k hladině chodníku. Zádveří domu je odděleno dvoukřídlými dveřmi s převážně zimním využitím pro oddělení prostoru vstup od obytné části domu. Hlavní obytná místnost je navržena do jihozápadního nároží s výstupem na jižní travnatou plochu a částečně uzavřené vnitřní atrium. Severní část domu je řešena jako příslušenství a komunikace, nejméně hodnotné nároží (SV) uzavírá dům vestavěnou garáží. Střecha je navržena jako plochá částečně ve spodní hladině využita jako terasy pro 2NP.Klient: Soukromý investor   Termín: 2013.

Autoři projektu

Mgr.A. Daniel Bradáč

ARCHITEKTONICKÝ ATELIÉR ULTRAMARINE

Ve své práci kladu důraz na kompletní servis spojený s předprojektovou přípravou, variantně propracovanými návrhy, detaliním projektem stavby nebo interiéru, komplexní zastoupení klienta na úřadech, až po zajištení předání hotové stavby k užívání. Zabývám se architektonickým řešením v rámci novostaveb, rekonstrukcí, rešením nedokončených staveb v rámci projektové přípravy i realizace - posudky, projektové zpracování, doplnění stanovisek, vyjádření a zajištění realizace.

s služeb a nabídky vaší společnosti pro zákazníky

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.