TAKAFATA s.r.o.

Hodinářství Bechyně – butik v HK

Obchodní prostor
Hradec Králové

O projektu

Pro Hodinářství Bechyně jsme navrhli interiér a související stavební úpravy nového butiku v přízemí bývalé prodejny v památkově chráněném řadovém měšťanském domě v historickém centru Hradce Králové.

Koncepce interiéru vychází z myšlenky zachování ducha místa, kterého je možné při návštěvě bytostně vnímat. Důležitou úlohu v tomto hraje historická substance původních dochovaných konstrukcí na nepravidelném půdorysu a citlivé provedení nových konstrukcí při poslední rekonstrukci před 20 lety. Jako základní stránky bytí člověka ve světě vnímáme možnosti identifikace (zde myšleno s místem) a orientace.
Orientace v prostoru je v návrhu podpořena nepravidelnou (téměř neznatelnou) enfiládou a hierarchickým řazením místností známým ze šlechtických sídel, kdy je host nejprve uveden do vstupních prostor a postupně prochází stále důležitějšími a důležitějšími prostory. V našem případě vznikl jasně ohraničený vstupní prostor oddělením zázemí zaměstnanců ve stávajících vstupních prostorách a pohled je přirozeně veden logem HB umístěným na protější stěně za prosklenými dveřmi v první části prodejny. Směr pohybu plynule pokračuje úzkým průchodem a spojovací chodbou, ve které byla servisní část co nejvíce potlačena, hlouběji do domu. Úzká spojovací chodba umocňuje otevření hlavního a nejdůležitějšího prostoru osluněného třemi francouzskými okny. V prostoru je jasně patrná osová symetrie, kterou zachováváme a zbytečně neporušujeme. Porušení symetrie může být použito k vyvolání napětí, ale v našem případě se naopak soustředíme na klid a harmonii.
Identifikaci s místem umocňujeme zvolením takových prvků v interiéru, které nejsou replikami historických řešení, ale nejsou ani prvoplánově moderní a od historického prostředí odlišné. Námi zvolené řešení má umocnit pocit, že je vše „na svém místě“. První část prodejny má v sobě jistou galerijní strohost, kdy se návštěvník začne soustředit na vystavená díla a následně, pokud chce, je uveden do hlavního prodejního prostoru, který je naopak otevřený, vřelý, méně formální a nabízí i pohodlí k rozmýšlení nad hodinářským uměním.

Autoři projektu

Specializujeme na projekty pro jednotlivce, rodiny a malé a střední firmy. Vždy s osobním přístupem a zápalem pro věc, ale i s citem. Dobrý projekt nevznikne jen tak, chce to odbornost a tu my máme. Petr je autorizovaný architekt a Katka autorizovaná inženýrka. U nás se tak snoubí architektura s projekcí. Začínáme architektonickým návrhem, zpracujeme projekt pro stavební povolení, zajistíme stavební povolení, zpracujeme podrobný projekt pro provádění stavby s položkovým rozpočtem, zodpovíme dotazy stavebních firem a dohlédneme na výstavbu.
Zobrazit profil

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

TAKAFATA s.r.o.

Hudcova 532/78b
612 00 Brno

takafata.cz/

Telefon: Zobrazit telefon

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email