Ing. arch. Eva Matěnová Kocmanová

Ing. arch. Eva Matěnová Kocmanová

Od roku 2010, po ukončení brněnské fakulty architektury, pracuji jako architekt na volné noze a úzce spolupracuji s atelierem KINTEX.

 

Hlavní náplní mé práce je navrhování rodinných domů a interiérů, kde se zaměřuji na novostavby i rekonstrukce.

Svoji práci v tomto oboru jsem vždy vnímala jako způsob, jak klientovi usnadnit a zpříjemnit jeho život. Klientovi vždy naslouchám, abych co nejlépe porozuměla jeho životnímu stylu a dala jeho představám a potřebám nejen funkční, ale i sociální a estetickou podobu jak pro nynější okamžik, tak i pro potřeby a přání budoucí.

Při navrhování nově vznikající koncepce je vždy rozhodující místo stavby a jeho okolí, tak aby se interiér i exteriér stal jeho harmonickou součástí. V návrhu vždy zohledňuji rentabilitu investice, náročnost pracovních postupů a trvalou kvalitu materiálů.

Svůj volný čas ráda trávím se svojí rodinou, přáteli, na zahradě, na cestách.

Ráda se toulám v uličkách světových metropolí a užívám si genia loci.