VRTIŠKA • ŽÁK

U1 showroom s kancelářemi

Popis projektu

V projektu vznikala veškerá dokumentace k dispozičním změnám, definice nábytku, povrchů a specifikace veškerých koncových prvků, včetně atypické dýhované stěny.
---
All the documentation for dispositional changes, the definition of furniture, surfaces and specifications of all end elements, including atypical veneered walls, has been developed in the project.