Atelier 205

Atelier 205
Atelier 205

Atelier 205 architektonický ateliér

Projektová kancelář existuje od roku 1990, pod názvem Atelier 205 vystupuje od roku 1993. Ing. arch. Vilém Chroboczek Narozen 1959 ve Frýdku – Místku, vystudoval fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1993 autorizovaný architekt pro obor - autorizace bez specifikace oboru autorizovaný architekt, může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č.150/2004 Sb.) Č. autorizace 01216. Ing. arch. Adéla Chroboczková Narozena 1988 v Brně, vystudovala fakultu architektury VUT…

Zobrazit více

Ambasador

Ing. arch. Adéla Hýlová (Chroboczková)

Zobrazit telefon

Zobrazit email