Atelier 205

architektonický ateliér
Projektová kancelář existuje od roku 1990, pod názvem Atelier 205 vystupuje od roku 1993. Ing. arch. Vilém Chroboczek Narozen 1959 ve Frýdku – Místku, vystudoval fakultu architektury VUT Brno. Od roku 1993 autorizovaný architekt pro obor - autorizace bez specifikace oboru autorizovaný architekt, může vykonávat činnost v celém rozsahu vymezeném písm. a) až l) §17 zákona č. 360/1992 (v platném znění zákona č.150/2004 Sb.) Č. autorizace 01216. Ing. arch. Adéla Chroboczková Narozena 1988 v Brně, vystudovala fakultu architektury VUT Brno, fakultu architektury TU Graz (Technická univerzita Graz, Rakousko). V ateliéru působí od roku 2015. Architektka s přesahem tvorby do grafického designu. Máme oprávnění a prostředky a dlouholeté zkušenosti pro zpracování dokumentace v následujících oborech: - Urbanismus, zahradní a krajinářská tvorba - Komplexní zpracování všech stupňů a podrobností projektové dokumentace pozemních staveb včetně všech profesí, výkazů výměr a rozpočtů - Projekty interiéru staveb - Grafický design Projektové dokumentace jsou zpracovávány komplexně týmem zkušených projektantů ve všech požadovaných profesích.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.