Ing.arch. David Chmelař

Architekt
Studio Chmelař architekti se již od svého začátku převážně specializuje na rezidenčním bydlení. Výrazně se však angažuje i při kultivaci městského prostředí v historickém kontextu zejména v oblasti severovýchodních Čech. Vedle rekonstrukce Kostelního náměstí v Broumově má studio na svém kontě i revitalizaci historického centra Hronova. Na změně tváře města se David Chmelař aktivně podílí i jako člen stavební komise, kterou v letech 2006 až 2018 vedl. Mezi nejvýznamnějšího klienta ateliéru patří Crestyl, ve které David Chmelař působí od roku 2009 na pozici Design supervisor. Stejnou funkci zastával i ve společnosti Spirit Invest v letech 2006-2012. Dalšími klienty jsou CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Mezi nejznámnější realizace rezidenčních bytových domů patří Areály 4BLOK ve Vršovicích, Dock v Libni, Neugraf na Andělu, Šárecký dvůr ve Vokovicích a dvě 9Bytovky v Polici nad Metují . Drtivá vetšina z uvedených rezidenčních projektů byla navržena na bývalých území brownfields, stejně tak jako některé nerealizované návrhy (Areál Koh-I-Nor nebo Michelské pekárny). Samostatnou kapitolou studia tvoří privátní rezidence pro náročnou klientelu, např. Vila Condor v Karibiku, Penthouse Pařížská, rekonstrukce vil na Hanspulce a pod Strahovem. Projekt Šárecký dvůr byl vyhlášen porotou HOF AWARDS 2019 nejlepší rezidenční stavbou ve střední Evropě. Areál Dock A obsadil 1. místo v CIJ Awards 2012. David Chmelař se také může pochlubit oceněním Olověný Dušan z roku 2001 za nejlepší ročníkovou práci na Fakultě architektu ČVUT. Veškeré realizace ateliéru jsou hojně publikovány v renomovaných médiích u nás i v zahraničí, např. v Worldwide Architecture book - The next generation, 1000x European Architecture, A10 magazine, Ročenky české architektury, Skici - Sketches of Czech architects, Místa architektonického vz(d)oru, www.archiweb.cz, www.world-architects.com. From the beginning, the architectural studio Chmelař Architekti has been mainly specializing in residential housing. The studio is also strongly involved in the cultivation of the urban environment in the historical context, especially in the area of Northeast Bohemia. Besides the reconstruction of the Church Square in the town Broumov, the studio has also revitalised the historic centre of the town Hronov. David Chmelař also actively participates in the change of the town's face as a member of the Building Committee, which he led from 2006 to 2018. Among one of the most important clients of the studio is Crestyl, where David Chmelař works as a Design Supervisor since 2009. He also held the same position at Spirit Invest from 2006 to 2012. Other clients are eg. CPI Group, Lexxus Norton, PSN, UBM. Among a few of the most known realizations of residential apartment buildings are eg. 4BLOK estate in Vršovice, Dock in Libeň, Neugraf on Anděl, Šárecký dvůr in Vokovice and two apartment buildings in Police nad Metují. The vast majority of these residential projects have been proposed on former Brownfield sites, as well as some unrealized projects (Koh-I-Nor estate or Michelské pekárny). A separate chapter of the studio consists of private residences for demanding clients, such as the Villa house Condor in the Caribbean, Penthouse Pařížská, reconstruction of villa houses on Hanspulka and Strahov. The Šárecký dvůr project was announced by the HOF AWARDS 2019 jury as the best residential building in Central Europe. Dock A estate was the 1st in the CIJ Awards 2012. David Chmelař also takes pride on the 2001 Olověný Dušan Award for Best year work at the Faculty of Architecture on the Czech Technical University. All realizations of the studio are widely published in reputable media in the Czech Republic and abroad, eg in Worldwide Architecture - The Next Generation, 1000x European Architecture, A10 Magazine, Czech Architecture Yearbooks, Sketches of Czech Architects, Architectural Places (Místa architektonického vz(d)oru), www.archiweb.com, www.world-architects.com.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.