Ing.arch. David Chmelař

RD Severovýchodní Čechy

O projektu

Aby nebylo zamezeno výhledu ze sousedního domu, je tato hmota záměrně nízká. Dům se rozprostírá u východní hranice pozemku a díky tomu bylo dosaženo co možná nejhezčích výhledů z domu. Dispozice je navržená tak, že nejvíce intimní místnosti domu (ložnice) jsou od rušné příjezdové cesty umístěny na pozemku co nejdále. Na tuto komunikaci navazují parkovací stání pro hosty a dvougaráž, ze které se vstupuje do technické místnosti. Ta zároveň slouží jako prádelna i jako prostor pro mytí domácích mazlíčků. Navazuje na ni spíž, z které je přístup možný i přímo do kuchyňského koutu. Z technické místnosti je také přes šatnu přístupný hlavní obytný prostor a dílna. Tyto místnosti tedy tvoří "zásobovací vstupy" do domu. Hlavní vstup pro hosty vede podél domu přes zastřešenou rampu, která ústí na hlavní terase před velkoryse proskleným obytným prostorem. Tento hlavní obytný prostor s krbem a piánem má na výšku patro a půl a dvěma přímými rameny schodiště je možné se z něj dostat do nejvyšší, dvoupatrové části domu (jedním ramenem dolů do sníženého přízemí a druhým ramenem nahoru do patra). Ve sníženém přízemí se nachází ložnice rodičů, šatna a koupelna, v patře jsou dětské pokoje s vlastním sociálním zázemín. Díky šikovně schovanému schodišti za stěnou s krbem vzniká galerie. Na východní fasádě se nachází menší terasa pro snídaně, ze které je přístupný sklad dřeva. Za hlavní pobytovou zahradou je na místě bývalého rybníku umístěna užitková zahrada s ovocným sadem.

In order not to block the view from the neighbouring house, this mass is deliberately low. The house is situated on the eastern boundary of the site and thanks to this, the most beautiful views from the house were achieved.
The layout is designed so that the most intimate rooms of the house (the bedroom) are far away as possible from the busy driveway on the property. There is a parking space for guests and a double garage, from which you enter the technical room. At the same time, it serves as a laundry and as a space for washing pets. It is followed by a pantry, which can be accessed directly into the kitchenette. The main living room and workshop are also accessible from the technical room via the walk-in wardrobe. These rooms are therefor the "supply entrances" to the house. The main entrance for guests leads along with the house through a roofed ramp that opens onto the main terrace in front of the generously glazed living area. This main living space with a fireplace and a piano is a height of one and a half floors and with two straight arms of the staircase it is possible to get to the highest, therefore the second floor of the house (one flight of the stairs you go down to the lower ground floor and the other flight of stairs you go up to the second floor). On the lower ground floor, there is the parent's bedroom, a cloakroom and a bathroom, on the first floor there are children's rooms with their own social facilities. The gallery is created thanks to the cleverly hidden staircase behind the wall with the fireplace. On the eastern facade, there is a smaller terrace for breakfast from which the wood storage is accessible. A utility garden with a fruit orchard is located on the site of the former pond behind the main residence garden.

Autoři projektu

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

Ing.arch. David Chmelař

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email