Master Design s.r.o.

Jak pracujeme 

1. Našim cílem je vytvořit dokonalý domov

Návrhu přechází podrobná analýza potřeb klienta, domy nikdy nenavrhujeme zpatra. Jde nám o výsledek a veškeré návrhy na změny přicházející po projektu ze stran dělníků, dodavatelů či klientů pečlivě zvažujeme a nikdy nedovolíme, aby degradovaly výslednou stavbu.

 

2. Věci dotahujeme do konce

Nejprve dům navrhneme, poté vyprojektujeme a nakonec dozorujeme a nebo rovnou postavíme. Zkrátka začínáme konceptem, končíme kolaudací. 

 

3. Vyžadujeme otevřenost na obou stranách 

Otevřenost a vzájemná upřímnost mezi klientem a architektem je klíčem každého dobrého návrhu. Naším záměrem je vytvořit co nejkomfortnější místo k žití. Abychom toho docílili, je třeba řešit osobní požadavky a za nic se nestydět, proto dbáme na vytváření vřelých vztahů a uvolněné atmosféry. 

 

4. Bez variant

Nepřicházíme s variantami, protože pro každý problém navrhneme pokud možno nejlepší řešení. 

 

5. Snažíme se předat odborné zkušenosti v pochopitelné formě

Na našich stránkách najdete blog, kde podáváme pravdivé informace a odpovědi na odborné dotazy z oblasti architektury a stavebnictví. Chceme laické veřejnosti přiblížit problematiku norem, možnosti postupů, materiálů nebo třeba technologií. 

 

6. Transparentní smlouvy a ceny 

Veškeré smluvní vztahy a ceny jsou transparentní. Snažíme se o co nejjednodušší zpracování smluv a objednávek a dbáme na to, aby naše cenové nabídky byly spočítány přesně. 

 

7. Cheme znát vaše finanční možnosti

 Vyžadujeme, aby klient byl finančně uvědomělý a znal své možnosti. Jedině tak je možné dojít k úspěšné realizaci projektu a nepromarnit tak náš čas a vaše peníze. 

 

Poslání: 

U každé zakázky dbáme na:

dokonalou souhru mezi estetickým aspektem návrhu a praktickým využitím, 

zachování slušného chování a spolehlivosti, 

zlepšení kvality služeb v architektuře a stavebnictví, 

osvětu laické veřejnosti v oblasti architektury. 

Cheme se neustále vzdělávat a zlepšovat.

Jsme tým. Každý člen vyniká v něčem jiném a pouze díky úzké spolupráci všech lidí v týmu se nám daří navrhovat dokonalý domov.

Nabízíme komplexní služby od architektonické studie přes projektovou dokumentaci až po stavbu domu na klíč. Náš tým architektů, projektantů, designérů Vám pomůže s návrhem dokonalého domova.

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.