Zabývá projektováním, realizací a údržbou zahrad. Provádíme dendrologické posudky s následným ošetřením dřevin. Celkové rekonstrukce starých a zanedbaných zahrad nebo doladění zahrad stávajících.

 

Zpracování zakázky:

První konzultace probíhá v místě zahrady. Zpracujeme požadavky zákazníka a zahradu nafotíme. Tím máme dostatek podkladů pro cenovou nabídku na vytvoření projektu. Cenovou nabídku posíláme ke schválení klientovi, po schválení začíná samotná práce na projektu/návrhu řešení zahrady. V případě potřeby je možné jednotlivé části projektu vypustit.

 

V ceně projektu jsou obsaženy:

Tři návštěvy/konzultace u klienta, posouzení stavu, nafocení zahrady pro další zpracování. U některých projektů případně není nevyhnutelně nutný např. strukturální plán či vizualizace, někdy postačí pouze studie. Proto vždy záleží na domluvě s klientem. Výsledná cena za projekt/návrh zahrady se odvíjí od velikosti jednotlivých prvků, v případě potřeby je možné jednotlivé části projektu vypustit.

 

Realizace zahrady:

Následně pokračujeme realizací dle schváleného návrhu řešení zahrady a cenové nabídky vycházející z tohoto návrhu. Prvním krokem jsou terénní úpravy a umístění větších zahradních prvků, případné odstranění nevhodných či odumřelých dřevin a ošetření stávajících, následně pokračujeme samotnou výsadbou dle cenové nabídky vycházející z předchozího návrhu řešení zahrady.

Tvoříme váš prostor společně

Czech Deco Team, spolek / kancelář Praha: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha – Karlín
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2020 Czech Deco Team. All rights reserved.