Ing.arch. Helena Míková Ph.D.

Ing.arch. Helena Míková Ph.D.
Ing.arch. Helena Míková Ph.D.

Ing.arch. Helena Míková Ph.D. architekt

Ve svých návrzích preferuji jednoduchost, účelnost a čistotu stylu. Spolupráce s klientem je pro mě vždy výzvou. Hledání výsledné podoby skrze vzájemnou komunikaci a inspiraci dá možnost vzniknout projektům, které nejen odráží přání klienta a osobnost architekta, ale projektům, které mají přesah a duši.