MBA Markéta Bromová Architekti

MBA Markéta Bromová Architekti
MBA Markéta Bromová Architekti

MBA Markéta Bromová Architekti architekt

Podstatou mé práce je pochopení potřeb a životního stylu klienta. Veřím, že důk­ladná příprava přináší kval­itní výsledky. Nabízím komplexní zpracovaní architektonické zakázky. Vypracovávám architektonické a objemové studie, dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení a realizační dokumentace, nabízím komplexní služby i v oblasti přípravy staveb, inženýrské činnosti a zajišťování autorského dozoru během realizace stavby.