AON

O projektu

CZ Reprezentační prostory zahrnují vstupní halu s dokonalým hranolem mosazného recepčního pultu a obřím světelným mrakem. Dále hlavní jednací místnost pro 36 osob, kterou lze rozdělit na tři nezávislé meeting roomy díky speciálně vyvinutému systému posuvných čalouněných panelů mimořádné akustické kvality. A především VIP meeting room, kterému dominují majestátní kruhový stůl s palisandrovou kresbou pod klavírním lakem a v průměru dva metry velký z jedné niti upředený lustr. Ten se na své místo dostal oknem v noci za pomoci horolezců a architektů. V druhému okruhu jsme se věnovali péči o konkrétní pracoviště i nabídce různorodých pracovních prostředí. Všechna místa jsou vybavena ergonomickými polohovatelnými stoly.

Celým openspacem proplouvají subtilní světelné profily ovládané inteligentním systémem s možností variovat míru přímé a nepřímé složky. Prostorovou akustiku obstarávají pod stropem zavěšené velkoformátové panely. Vše doplňují živé zelené stěny v čelech openspace a stromy rostoucí ze čtyři metry dlouhého parketového stolu. Každý ze zaměstnanců může pro rychlé setkání využít čalouněné meeting pointy zavěšené na stěnách hlavní chodby, odbavit hovor ve phoneboxu u dubového špalku, vyřídit krátké jednání v micro office s pláštěm ze skla a surové oceli či využít celé řady menších jednacích místností. Do třetice diverzitu rozšiřuje nabídka odpočinkových prostor.

Jedná se o malé přesně definované body na akupunkturní mapě patra, které jsou pro fungování celku velmi důležité. V lunchroomu se kolegové potkávají u masivního dřevěného stolu s lavicemi nad šálkem čerstvé vlastnoručně připravené kávy nebo při obědě. Mají zde možnost najít soukromí na vykonzolovaném balkonu z bílého perforovaného plechu pod jemným světlem levitujících origami svítidel. Lounge slouží jako zóna klidu, místo neformálního setkávání nebo jako mini kino při napínavých sportovních přenosech. Wellbeing ukrytý za mechovou stěnou poskytuje možnost meditace, soustředění, soukromí a komoditu nejvzácnější - ticho.

Jeho pět metrů vysoký kruhový prostor vyskládaný z dřevěných profilů je využíván rovněž pro cvičení a jednou týdně zde po celý den probíhají v rámci benefitu pro zaměstnance masáže. ENG Main representative area includes entrance hall with an exact brass prism of a reception desk and a giant cloud-like light. Main meeting room for 36 people which can be divided into three separate meeting rooms thanks to specially developed sliding acoustic panel system. VIP meeting room is dominated by a majestic circular high polished palisander table and large cocoon like chandelier woven from a single thread. Chandelier was delivered to its place at night with a help of climbers a­nd architects.

Extraordinary acoustic quality of all meeting rooms is ensured by special custom made upholstered cassettes. On the second level we looked at the office space itself, particular workspace features and diversity of working environments. All work spaces are equipped with ergonomic adjustable tables. Whole open space is illuminated by subtle light profiles controlled by intelligent system with the ability to vary the degree of direct and indirect components of light. Spatial acoustics is provided by suspended ceiling panels.

The environment is completed with green walls and trees growing directly from four meter long wooden parquet table. For a brief meeting, each employee can use upholstered meeting points mounted on the walls of the main corridor. Phone calls can be made in a phone box and for short meetings serves the micro office, both glass and raw steel covered objects embedded in the former door opening. Additionally there is a number of smaller meeting rooms throughout the whole area. Thirdly, diversity of spaces is extended by offering various relaxation areas.

These areas are small, but very important, precisely located spots on an acupunctural map of the floor plan. In the newly designed lunch room colleagues meet at the wooden table with benches over a cup of fresh self-made coffee or at lunch. They also have an opportunity to find more private spot on a balcony made of white perforated sheet metal, surrounded by soft light of origami – like pendant lights. Lounge serves as a chill out zone, a place for informal meetings or as a mini cinema during engaging sport broadcasts. Wellbeing, a room hidden behind a moss covered wall, offers space for meditation, focus, privacy and above all, most precious element – silence.Five meter high circular space made of wooden profiles is also used for exercise and once a week there is a day reserved for massages.

Autoři projektu

PROGRES ATELIER

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.