Dům se skleníkem


Dům se skleníkem

RicharDavidArchitekti

Zpět k profilu

O projektu

Fotogalerie

Autoři projektu

4 467

O projektu

CZ Dům se skládá ze dvou základních částí. Obytného 1. NP a skleníku v 2. NP. Obě patra jsou konstrukčně I funkčně oddělena. Vstup do spodní obytné části je z jihu přes krytou terasu.

Z této terasy je také samostatný vstup do skleníku po jednoramenném ocelovém schodišti. Vstupní hala obytné části je vizuálně I funkčně plynule propojena s hlavním obytným prostorem a v případě potřeby může být oddělena těžkým závěsem. Součástí obytného prostoru je take kuchyňský ostrov. V jižní části domu je dále umístěno technické zázemí domu a pracovna. V severní části domu je pak umístěna ložnice, šatna a hlavní koupelna.

Celý vnitřní obytný prostor domu je maximálně otevřen do sadu prostřednictvím velkoformátových posuvných oken, které jsou orientovány převážně na východ a západ. Kolem celého obvodu domu je pochozí terasa , která je kompletně krytá přesahem střechy. Severní fasáda je bez oken. Konstrukce skleníku je umístěna na 1. NP.

Přesahy střechy skleníku tvoří v 1. NP venkovní krytý pobytový prostor, který navazuje na interiér domu. Použité materiály: Dům je navržen jako zděný, nízkoenergetický. Jako hlavní konstrukční materiál jsou použity vápenopískové tvárnice. Vnitřní pohledová nosná akumulační stěna je pak vyzděna z pískovce.

Fasáda je provětraná z modřínu z vertikálně kladených prken. Modřín je ponechán ve své přírodní podobě. Okna jsou navržena hliníková s izolačním trojsklem. Barva rámů je v barvě přírodního hliníku. Konstrukce skleníku je ocelová - montovaná.

Povrchová úprava bude pozink natřený bílou barvou. Jako krytina je použit dutinkový transparentní polykarbonát. EN The house consists of two main parts: residential on the 1st floor and a greenhouse situated on the floor above it. Both floors are separated structurally and functionally. Entrance to the lower living area is from the south through a roofed terrace.

Leading from the terrace, there is also a separate entrance to the greenhouse through a single-arm steel staircase. The entrance hall of the living area is visually and functionally interconnected with the main living area and can be separated by a heavy curtain, if necessary. The living area also includes a kitchen island. A facility room and a working area are located in the southern part of the house. Living area consists of a bedroom, dressing room and master bathroom which is located in the northern part of the house.

Large-format sliding windows oriented towards east and west are placed through the entire living area allowing a view towards the orchard. Around the entire perimeter of the house is a walk-on terrace which is entirely covered by the overhanging roof. There are no openings on the northern facade. Structural system of the greenhouse is on the 1st floor. The roof of the greenhouse hanges over the 1st floor of the outdoor area, creating a private and secluded space.

Materials: The building is designed as a low-energy brick house. The main structural material is made out of sand limestone blocks while the main interior load- bearing wall has been built out of sandstone. The facade is ventilated thanks to vertically laid larch planks, allowing air circulation. Larch is used in its natural form. Windows are designed as aluminum with tree-layered insulated glass.

The frame color is natural aluminum. Greenhouse structure is steel – mounted with white galvanized finish. Hollow translucent polycarbonate is used for the greenhouse roof structure.

Autoři projektu

RicharDavidArchitekti

Tvoříme váš prostor společně

CZECH DECO TEAM, spolek / Za Mototechnou 615/37, 155 00 Praha 5
Korespondenční adresa: Karel Smejkal, Ph. D., Intl Assos AIA, Thákurova 7 (ČVUT), 166 29 Praha 6
IČ: 01238779, Spisová značka: L 25042 vedená u Městského soudu v Praze

+420 778 488 084 / kancelar@czechdecoteam.cz
 
Copyright © 2009-2021 CZECH DECO TEAM. All rights reserved.