RicharDavidArchitekti

Dům se skleníkem

O projektu

CZ

Dům se skládá ze dvou základních částí. Obytného 1.NP a skleníku v
2.NP. Obě patra jsou konstrukčně I funkčně oddělena.
Vstup do spodní obytné části je z jihu přes krytou terasu. Z této terasy
je také samostatný vstup do skleníku po jednoramenném ocelovém
schodišti.
Vstupní hala obytné části je vizuálně I funkčně plynule propojena s
hlavním obytným prostorem a v případě potřeby může být oddělena
těžkým závěsem. Součástí obytného prostoru je take kuchyňský ostrov.
V jižní části domu je dále umístěno technické zázemí domu a pracovna.
V severní části domu je pak umístěna ložnice, šatna a hlavní koupelna.
Celý vnitřní obytný prostor domu je maximálně otevřen do sadu
prostřednictvím velkoformátových posuvných oken, které jsou orientovány
převážně na východ a západ. Kolem celého obvodu domu je
pochozí terasa , která je kompletně krytá přesahem střechy. Severní
fasáda je bez oken.
Konstrukce skleníku je umístěna na 1.NP. Přesahy střechy skleníku tvoří v
1.NP venkovní krytý pobytový prostor, který navazuje na interiér domu.

Použité materiály:
Dům je navržen jako zděný, nízkoenergetický. Jako hlavní konstrukční
materiál jsou použity vápenopískové tvárnice. Vnitřní pohledová
nosná akumulační stěna je pak vyzděna z pískovce.
Fasáda je provětraná z modřínu z vertikálně kladených
prken. Modřín je ponechán ve své přírodní podobě. Okna jsou navržena
hliníková s izolačním trojsklem.
Barva rámů je v barvě přírodního hliníku. Konstrukce skleníku je
ocelová - montovaná. Povrchová úprava bude pozink natřený bílou barvou.
Jako krytina je použit dutinkový transparentní polykarbonát.

EN

The house consists of two main parts: residential on the 1st floor and a greenhouse situated on the floor above it. Both floors are separated structurally and functionally.Entrance to the lower living area is from the south through a roofed terrace. Leading from the terrace, there is also a separate entrance to the greenhouse through a single-arm steel staircase. The entrance hall of the living area is visually and functionally interconnected with the main living area and can be separated by a heavy curtain, if necessary. The living area also includes a kitchen island.
A facility room and a working area are located in the southern part of the house. Living area consists of a bedroom, dressing room and master bathroom which is located in the northern part of the house. Large-format sliding windows oriented towards east and west are placed through the entire living area allowing a view towards the orchard. Around the entire perimeter of the house is a walk-on terrace which is entirely covered by the overhanging roof.There are no openings on the northern facade. Structural system of the greenhouse is on the 1st floor. The roof of the greenhouse hanges over the 1st floor of the outdoor area, creating a private and secluded space.

Materials:
The building is designed as a low-energy brick house. The main structural material is made out of sand limestone blocks while the main interior load- bearing wall has been built out of sandstone.
The facade is ventilated thanks to vertically laid larch planks, allowing air circulation. Larch is used in its natural form. Windows are designed as aluminum with tree-layered insulated glass. The frame color is natural aluminum. Greenhouse structure is steel – mounted with white galvanized finish. Hollow translucent polycarbonate is used for the greenhouse roof structure.

Autoři projektu

Související projekty

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

RicharDavidArchitekti

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email