Henkai architekti

Barevna

O projektu

Barevna v kontextu

Rožnovskou mechanickou pletárnu zřídila roku 1892 vídeňská firma Brill, Schreiber a spol. Textilní výroba pozdějšího areálu Loana byla ukončena v roce 2010 a jednotlivé objekty jsou od té doby přizpůsobovány novému využití. Vzhledem k pozici fabriky dochází k částečnému, ale významnému otevírání urbanismu areálu okolnímu městu. Nové využití je už nyní mixem funkcí s lehkou výrobou, administrativou, obchodem, službami i bydlením.

V jednom z objektů, na Rožnovsku architektonicky nepřehlédnutelné etážovce z 30. let, sídlí od roku 2011 firma STROZA, zabývající se vývojem a výrobou složitých jednoúčelových strojů. Filozofií investora bylo vytvořit živý dům. Část objektu adaptoval pro vlastní potřeby výroby a administrativy. Celé jedno patro bylo podle návrhu Henkai architektů adaptováno na prostor kreativních ateliérů s DIY galerií a přesahem do kulturního dění, známé jako 3. Etáž.

Potřeba rozšířit výrobu vedla investora ke koupi části přilehlého halového objektu bývalé barvírny ze 70. let 20. století. Kontinuita přístupu ke konverzi přinesla rozhodnutí, nejen rozšířit výrobu a v nevyhnutelném rozsahu upravit stávající objekt, nýbrž také využít nabízenou možnost a doplnit prostor o další funkce. Obohatit a probarvit tak život další části areálu. Podpořit symbiózu lehkého průmyslu a denního pracovního života města. Vzniká tak další střípek do mozaiky, prostor s názvem Barevna. Hlavním východiskem stejně jako u předešlé realizace 3. Etáže je výrazná forma konstrukce objektu. Tvoří průmyslový estetický rámec, který je nechán společně se syrovostí některých částí budovy na odiv. Snahou je najít správnou míru mezi novým a starým. Prostorové uspořádání je proto podřízeno rámci staré budovy. Budova nezískává úplně novou tvář. Zvenčí se jen mírně přizpůsobuje novými otvory ve fasádách. Hlavní scéna se odehrává uvnitř. Realizace je součástí postupného přizpůsobování, kde vznikají nové vrstvy na starém podkladu. Možná je to méně centrálně řízené, ovšem asi přirozené. Celek areálu se pomalu rozpadá na menší fragmenty a vzniká nové město.


Barevna

Průčelí domu s rampou a ocelovým sloupovím nesoucím její zastřešení tvoří venkovní nástupní prostor z ulice do nové Barevny s dílnami, ateliéry, kancelářemi a bytem. Hlavní provozní část je umístěna v prvním podlaží. Ze společného foyeru a chodby vizuálně komunikující z výrobou velké haly jsou přístupné jednotlivé ateliéry a byt v zadní části. Barevnu navíc tvoří dvě samostatně přístupné jednotky velká a malá. Malá jednopodlažní, určená k využití jako obchodní jednotka nebo kancelář. Velká převýšená dvoupodlažní určená pro využití jako dílna, kancelář bistro atp. Samotné ateliéry a byt s mezipatrem jsou nasvětleny mimo fasádních oken také měkkým světlem ze střešních světlíků. Jejich mezipatra umožňují přímý kontakt s ocelovou konstrukcí příhradových vazníků nesoucích prefabrikované betonové panely střechy. Architektura interiéru je vestavěná do stávající výrazné konstrukce průmyslové haly, přímo využívající estetický a prostorový potenciál zastřešení. Nosná konstrukce je svou fyzioplastickou formou jakousi přirozenou dekorací prostoru interiéru.

Materiály
ocel – nosná konstrukce původní haly, sloupy, příhradové vazníky, lávky, nové – schodiště, stropní nosníky, nábytek
pozinkovaný pororošt – schodiště
dřevěná překližka – podlahy, nábytek dle autorského návrhu
železobeton – prefa střešní panely
betonové tvárnice – zdivo
PVC – podlahy
čedičová dlažba – podlahy


Značky
dlažba čedičová — Eutit\www.eutit.com
PVC podlahová krytina — altro orchestra\www.altro.co.uk
dveře interiérové — HSE\hse.cz
křesla UDSBJERG — JYSK\www.jysk.cz
svítidla — původní, repase

Studio: henkai architekti
Autor: ing. arch. Daniel Baroš, hlavní architekt
ing. arch. Michal Vašek, hlavní architekt

Fotografie: BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, wwww.boysplaynice.com

Klient: Stroza s.r.o., www.stroza.cz

Realizace: OLEJNÍK - STAVBY s.r.o., www.olejnikjurajda.cz

Místo: Rožnov pod Radhoštěm
Rok dokončení: 2020

Autoři projektu

Henkai architekti se dali dohromady v roce 2012 po několikaleté spolupráci pod hlavičkou Atelieru 111 architekti. Tým nyní tvoří Daniel Baroš, Lucie Bartoňová a Michal Vašek z pod Radhoště na Valašsku a Marcel Šípka z pod Tater na Slovensku. Navrhujeme věci od velikosti židle po velikost města. Všechno, co uděláme, by mělo být funkční, logické, jednoduché a postavitelné.

Zobrazit profil

SPOJME SE

Rádi vám poradíme / Konzultujte s námi / Ptejte se

Henkai architekti

Bezručova 663
Rožnov pod Radhoštěm, 75661

Telefon: Zobrazit telefon

Email: Zobrazit email