prof.ing.arch. Robert Voticky

prof.ing.arch. Robert Voticky
prof.ing.arch. Robert Voticky

prof.ing.arch. Robert Voticky architekt a profesor architektury

....a nakonec je vše o hledání toho nejkrásnějšího v každém aspektu architektury a designu... pokud v něm také existuje schopnost kinetického pohybu a adaptibility a změny, tím je ta krása hlubší.....