Etno styl

ETNO oblíbený styl cestovatelů, dobrodruhů a romantických snílků obnovuje zpřetrhané vazby moderního člověka s přírodou a tradičním uměním předků, které je v kulturách Indie, Japonska, Číny a Afriky stále živé.

 
 

Etno je výtvarně působivý, nadčasový styl, který obnovuje úzký vztah člověka s přírodou a respekt k odlišným kulturám. Do současného interiéru přinášejí etno prvky jistotu neměnné minulosti, trvalé hodnoty lidské práce a respektu k přírodě. Interiér kombinující ryze přírodní materiály, prapůvodní jednoduché tvary a díla primitivního umění vytváří příjemnou, uvolněnou atmosféru. Styl je velmi proměnlivý a tvárný – může být barevně umírněný nebo pestrý, veselý či tajemný, vzrušující i uklidňující. Originální rukodělné výrobky připomínají umění starodávných řemesel a do současného interiéru přinášejí vůni exotických dálek. Pro svůj originální vzhled a výtvarnou sílu je vybavení v etno stylu v interiéru vždy nepřehlédnutelné. Aby mohl jeho půvab vyznít naplno, vyžaduje velkorysejší prostory a odlehčení prolnutím s moderním stylem.

 

Komu se líbí styl?

 

Etno styl je nejoblíbenějším stylem cestovatelů. Základem a podstatou etno stylu jsou totiž doplňky a dekorace, nejčastěji přivezené jako dárky, suvenýry nebo trofeje z cest. Obvyklé a oblíbené destinace pro dovoz zajímavých artefaktů je Afrika s Asií. Milovníci stylu obdivují přímočarost, sílu a čistotu naivního umění primitivních kmenů, které se současným evropským interiérem velmi efektně kontrastuje. Drobné sošky, masky a užitné umění vyjadřují lásku k prostému, obyčejnému životu a touhu po návratu k němu.

Styl je také velmi oblíbený mezi lovci. Mužům, kteří svou lásku k cestování rozšiřují o realizaci loveckých vášní, nabízí styl dokonalou příležitost tyto své záliby v interiéru vyjádřit a esteticky zúročit. Etno styl zcela přirozeně dokreslují kožešiny zvířat a trofeje z lovu. Mezi zastánci stylu rozhodně nenajdeme žádné ekology a bojovníky proti zabíjení zvířat z tak malicherných důvodů, jakým je kožešina na dámský svršek. Naopak, jsou mezi nimi zastánci lovu na lišku a obhájci býčích zápasů. V jejich hrudi tepe srdce muže-lovce.

Vyznavači stylu mají dobrodružnou povahu. Zatímco konzervativec a člověk pevných zásad, ctitel řádu a neměnných hranic by se mohl cítil svobodou stylu ohrožen, pro muže se srdcem světoběžníka je styl výzvou a současně cestou k realizaci jeho snů. Artefakty vonící dálkou mu připomínají a oživují jeho dobrodružné výpravy za poznáváním nového a nepoznaného. Cestování je pro něj příležitosti k rozšiřování vlastního ega, překračování vlastního stínu, které ho láká a vlévá adrenalin do žil.

Cestování do dalekých a exotických destinací vyžaduje odvahu, kterou podmiňuje zdravé sebevědomí a sebedůvěra. To, co u milovníků stylu může vypadat jako lehkovážnost, je jen jejich důvěra v sebe, v bezpečí a řád světa i veškerého dění. Jejich velkorysost, otevřenost a odvaha jim umožňuje pohlížet na svůj život z nadhledu, který jim fyzické vzdalování od místa trvalého bydliště umožňuje. Netrápí se malichernostmi a neřeší je, naopak - svůj život a především zásadní životní kroky a rozhodnutí činí se zdravým odstupem.

Současně však láska k dalekým krajům a touha je poznávat v sobě nese pokoru. Poznávání ostatních kultur stejně jako pochopení odlišné mentality vyžaduje značnou dávku spontánní chuti poznávat, empatie a pokory ve snaze přiblížit se jí a na vlastní kůži ji zažívat. Dovezené suvenýry jsou často hmatatelnou vzpomínkou a oslavou vlastních nově nabytých zkušeností a rozšířeného vědomí. Pestré zážitky z různých koutů světa vedou nevyhnutelně k toleranci a lásce navzdory vzdálenostem a odlišné historii kultur.

Hesla: Exotika, originalita, výjimečnost, exkluzivita, hřejivost, patina, zemitost, stabilita

 

PŘEHLED INTERIÉROVÝCH STYLŮ

Moderní styly Venkovské styly  Romantické styly Avantgardní styly + Eklektický styl

míchá různé styly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o jednotlivých stylech se dozvíte pod odkazy nebo v knize STYLY INTERIÉRŮ autorky Ing. arch. Veroniky Haroldové