Industriální styl

INDUSTRIÁLNÍ STYL vychází z architektury průmyslových staveb, jejichž charakter v interiéru rozvíjí jednoduchým, strohým a praktickým vybavením. Průmyslový design a surový vzhled materiálů povyšuje na svébytnou dekoraci a hlavní motto stylu.

 

 

 

Interiéry v industriálním stylu ctí atmosféru bývalých výrobních hal a skladovacích objektů, které v rámci revitalizace městských periferií znovu ožívají s novou obytnou funkcí. Velkoryse rozlehlé a převýšené prostory loftových bytů nechávají naplno vyznít monumentální měřítko nosných konstrukcí – rytmus sloupů z mohutných traverz, ocelových vazníků nebo dřevěných trámů. Pravidelný rastr spár režného zdiva, surový beton litých stěn nebo prefabrikovaných dílců odlehčují velké prosklené plochy oken v subtilních ocelových rámech. Elektrické kabely, technologická vedení médií a potrubí vzduchotechniky styl nijak nezakrývá a jejich surový, drsný vzhled povyšuje na svéráznou dekoraci. Také na vybavení interiéru používá v nových souvislostech materiály původně uplatňované v různých odvětvích průmyslové výroby.

 

Komu se líbí industriální styl?

 

Obvykle se líbí spíše mužům a pokud náhodou ženám, tak těm „tvrdším“ z nich. Zrcadlí totiž věrně samou podstatu mužství: drsnost hraničící s hrubostí, přirozenost bez přetvářky a jakékoliv „kašírky“, surovost původních materiálů, která jim dává neotřelou krásu a výrazovou sílu. Hrubé industriální materiály, mezi které patří obnažené cihelné zdivo, ocelové nosníky, beton a sklo dokonale vystihují bezzdobnost, po které muži touží, protože role doplňků v interiéru je jim většinou bytostně cizí.

Původní materiály s přiznanou patinou dokážou samy o sobě interiéru dodat výrazný styl a atmosféru i bez jakýchkoliv dalších dekorací nebo doplňků. Každý, kdo miluje přirozenost bez příkras, neoslovuje ho pozlátko umělé krásy a dokáže nalézat půvab v ošklivosti, toho zcela naplňuje surovost přírodních materiálů a v industriálním stylu nachází plno podnětů a inspirace. Podlaha ze starých nerovných prken nebo betonové stěrky se nesnaží vypadat nijak dokonale, naopak na svém stáří a patině si zakládá.  

Styl dovoluje ležérnější a méně častý úklid, který především mužům velmi vyhovuje. Interiér v industriálním stylu je totiž k drobným nedokonalostem v kvalitě či četnosti úklidu nadmíru shovívavý. Osvobození od nutnosti pravidelně udržovat povrchy, které jsou staré a přiznávají na sobě stopy po zubu času, přináší do života více uvolnění, ležérnosti a pohodlí. A právě takoví jsou i vyznavači industriálního stylu: svobodomyslné povahy, uvolněné a lehce ležérní, neochotné nechávat se svázat jakýmikoliv konvencemi či očekáváním.  

Obdivovatelé industriálního stylu obvykle velmi rádi cestují a to i do vzdálených a exotických krajin. Suvenýry které si přiváží z cest, obzvlášť hrubě opracované sošky primitivního nebo naivního umění pak citlivě začleňuje do interiéru, kde dokonale doplňují surové materiály stylu. Láska a obdiv k cizím krajům spolu se zkušenostmi a zážitky z cest nevyhnutelně vedou k nadhledu a velkorysosti. Ty jsou klíčové pro přirozený obdiv velkorysých a zdánlivě neútulných prostor loftů, tolik typických pro industriální styl.

Ze stylu jsou nadšení všichni milovníci techniky a vyznavači dokonalé funkce. Obdivovatelé parních strojů, vodních turbín a dalších vynálezů mají v industriálním interiéru šanci zažít pomyslnou cestu proti proudu času a vychutnat si atmosféru doby vědecko-technické revoluce. Je v nich láska ke „starým dobrým časům“, nikoliv však v její romantické podobě, ale v obdivu k technice a kráse dobře promazaného, dokonale funkčního stroje. Oblíbenými dekoracemi industriálního stylu jsou proto motorky, letadlové vrtule nebo součástí starých strojů.

Hesla: Syrovost, hrubost, temnota, struktura, patina, drsnost, síla.

 

PŘEHLED INTERIÉROVÝCH STYLŮ

Moderní styly Venkovské styly  Romantické styly Avantgardní styly + Eklektický styl

míchá různé styly

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Více o jednotlivých stylech se dozvíte pod odkazy nebo v knize STYLY INTERIÉRŮ autorky Ing. arch. Veroniky Haroldové